3D scan renovatie woning binnenstad Den Bosch

  • Doorsnede pointcloud binnenstedelijke renovatie stadscentrum
  • Overzicht 3D scan bovenkant dak
  • Doorsnede langszijde pointcloud binnenstedelijke renovatie stadscentrum

De nieuwe eigenaar van dit historische pand in de binnenstad van Den Bosch kreeg een nare verrassing te verwerken. Tijdens de verbouwing van het oude achterhuis tot recreatieruimte, bleek de constructie hiervan instabiel te zijn. Een grote renovatie was nodig. 3D scans en onze bouwkundige ervaring legden de basis voor een goede logistiek van de verbouwing.

De ingeschakelde aannemer vroeg ons om de complexe geometrie van dit gebouw en de omliggende panden in kaart te brengen. De 3D scan maakte het mogelijk alle onderdelen op de werkplaats op maat te maken, rekeninghoudend met alle onregelmatigheden van een historisch pand. Oude gebouwen zijn namelijk verre van recht, omdat ze minder recht gebouwd zijn én omdat panden in de loop van de tijd langzaam verzakt zijn. Door deze elementen kant-en-klaar aan te leveren, werd de logistieke puzzel in de binnenstad een stuk eenvoudiger. De overlast voor het winkelend publiek en  hotelgasten in het naastgelegen hotel werd ook tot een minimum beperkt. Onze scans bleken verder zeer waardevol voor het proces van communicatie met de Vereniging van Eigenaren, omwonenden en de gemeente.

3D scan renovatie woning winkel binnenstad

Met 3D scans is het gebouw, inclusief de omgeving in kaart gebracht. Dit legde een goede basis om dit lastige project tot een goed einde te brengen.

Complexe situatie in de binnenstad

In oude centra van steden zitten panden ingewikkeld in elkaar verweven. Deze woning ligt aan een drukke winkelstraat en het achterhuis bevindt zich op de eerste verdieping. Onder het achterhuis zit de kantine van de onderliggende winkel. Een groot hotel deelt een van de zijmuren van het achterhuis. In de afgelopen eeuwen is alles stukje bij beetje aangebouwd, maar de muur waarop het geheel steunde was nooit gemaakt voor deze last. Bij het verbouwen kwamen verontrustende scheuren in de dragende muren aan het licht. Verder werd duidelijk dat de oplegging van de oude vloerbalken verrot was.

Monumentaal pand scheuren in muur

Oude muren vertonen vaak scheuren, maar in dit geval werd al snel duidelijk dat de situatie gevaar opleverde.

Oplegging oude vloerbalken balklaag verrot

Enkele vloerbalken waren zo verrot dat ze nergens meer op de muur lagen.

De ingeschakelde constructeur beoordeelde dat het geheel op instorten stond. Verdere analyse bracht naar boven dat een volledige renovatie tot op het fundament noodzakelijk was, omdat het pand in de komende jaren zou kunnen instorten, met grote gevolgen voor de panden in de omgeving. Er werden snel verstevigingen aangebracht, die de boel tijdelijk bij elkaar moesten houden.

Om te voorkomen dat de gescheurde muren zouden omvallen, werden verstevigingen aangebracht.

Snelle meting met 3D scan

Er moest snel een goede meting komen, die in kaart bracht hoe de situatie werkelijk in elkaar stak. Om aan de slag te kunnen was er namelijk toestemming en medewerking nodig van diverse partijen: de gemeente, de Vereniging van Eigenaren, de onderliggende winkel, het naastgelegen hotel, etc. 3D scan voor de bouw maakte snel een complete scan die als basis diende voor het renovatieplan. Iedereen kon natuurlijk ter plekke al zien hoe slecht de situatie was, maar de 3D scans legden vast wáár het precies verkeerd ging – en welke impact dat zou kunnen hebben. Voordeel van 3D scanning was dat in 1 keer alle maten genomen werden. De overige partijen hoefden op deze manier het gevaarlijke pand niet te betreden om hun benodigde informatie te krijgen.

Vastleggen complexe geometrie met 3D scan

Een ander belangrijk aspect van 3D meten is omgaan met complexe geometrie. De bolle muren, verspringingen en verzakte vloeren en -daken zijn onmogelijk in kaart te brengen met traditioneel meten en een 2D tekening. Iedere aannemer weet hoe hij dat moet oplossen in het werk, maar een moderne aannemer prefabriceert graag. Zeker in de binnenstad waar aan- en afvoer van materiaal een logistiek nachtmerrie is. De 3D scan zorgt dat alle maten bekend zijn – en accurater dan gemeten met een rolmaat of disto.

3D scan deformatie muur monument binnenstad

Van een 3D scan zijn eenvoudig doorsnedes te maken. De geometrie en eventuele afwijkingen zijn snel te zien.

3D scan vervang tekenwerk

De waarde van een bouwkundige 3D scan komt snel naar boven bij een project als dit. De 3D scan die we maakten, vervangt veel tekenwerk. De scan is namelijk veel completer dan een tekening ooit kan zijn.  Elke scheefstand en ieder afwijkend onderdeel wordt 3-dimensionaal vastgelegd. Bij het uitwerken kan men eenvoudig alles bekijken en nameten, zonder terug te hoeven naar de binnenstad.

Doorsnede langszijde pointcloud binnenstedelijke renovatie stadscentrum

Deze doorsnede van de 3D scan toont het overzicht van het gehele gebouw. Met een scan als deze is het de vraag wat een tekening nog toevoegt. De puntenwolk is op elke plek door te snijden, zodat ieder detail goed bekeken kan worden.

3D scan met een goed plan vooraf

Van het achterhuis moest een groot deel van de muren tot aan de grond afgebroken worden. Alleen de voorgevel en de verdiepingsvloer moesten bewaard blijven. De zijmuren waren onderdeel van de omliggende panden, dus die bleven ook bewaard. We hielpen met het bedenken van een slim plan, waarin we met HSB-wanden de bestaande delen ondersteunen.

Het plan was als volgt:

  • Er moest een geprefabriceerde HSB-constructie komen die het geheel opvangt
  • De bestaande vloercontructie moest versterkt worden met nieuwe balken
  • Zodra de HSB staat, kunnen de oude dragende muren afgebroken worden
  • De HSB moest prefab geleverd worden, omdat het ter plekke op maat maken te veel tijd kost

Juiste referentiepunt kiezen in de scan

Omdat het dak niet al te best was en het totale achterhuis op de schop ging, wilde de eigenaar het nieuwe dak meteen verhogen. Het referentiepunt daarvoor was het raam van het naastgelegen hotel. De gevel van het hotel was redelijk vlak, wat het plaatsen van een HSB-wand makkelijk maakte. De goot van het achterhuis mocht niet hoger komen dan de onderkant van dit raam. Omdat de oude vloerbalken behouden moesten blijven, moest een nieuwe balklaag de oude vloer opvangen. Met deze bepalende maten werd de rest van het ontwerp werd naar beneden toe ‘opgebouwd’.

Overzicht 3D scan bovenkant dak

Deze 3D scan van de bovenkant van het dak toont dat het dak zonder problemen iets verhoogd kan worden. Met de 3D scan is dit eenvoudig aan te tonen en is de maat zeere nauwkeurig te bepalen.

Eenvoudig tekenen met de 3D scan

Met een 3D scan is de bestaande situatie al vastgelegd

Nu het plan er was, moesten er tekeningen komen voor de prefab, dat gemaakt werd door Mulders v.d. Leest Machinaal Maatwerk. De klassieke bouwkundige tekenaar wil vooraf alles uittekenen. Dat kost veel tijd en levert niet altijd veel op. Uiteindelijk moet er tijdens de uitvoering nog steeds veel gemeten en gezaagd worden. Een 3D scan maakt veel tekenwerk overbodig, want de ‘tekening’ is er al bijna.

Doorsnede pointcloud binnenstedelijke renovatie stadscentrum

Iedere bouwkundige herkent hierin de doorsnede van een huis. Als er een bouwtekening van de bestaande situatie nodig is, hoeft de scan alleen overgetrokken worden, om met zekerheid een kloppende tekening te krijgen.

Tekenen met 3D scan als onderlegger

Vanuit de 3D scan werd de goot, inclusief afloop, bepaald vanaf de onderkant van het raam. Dat bepaalde de locatie van de muurplaat. Vervolgens werd het hoogste punt van de oude vloer gezocht. Dit bepaalde de hoogte van de nieuwe vloer. De ruimte tussen de muurplaat, de bovenkant vloer en de breedte is alles wat de timmerfabriek hoefde te weten voor de HSB-elementen. Met locatie en afmeting van de muurplaten bekend, was het ook eenvoudig om het nieuwe dak te prefabriceren.

In de 3D scan is eenvoudig het hoogste punt van de vloer te bepalen. Omdat delen van de vloer weggehaald zijn, is duidelijk waar er ruimte is voor de nieuwe balklaag. Vanuit de scan is de maat van deze balken tot op de centimeter te bepalen. In het werk hoeft de balk daarom alleen nog maar geplaatst te worden. Deze tijdwinst is misschien maar miniem, maar in het totaalplaatje telt het toch aardig op.

Deze tekening was eenvoudig te maken met de 3D scan als onderlegger.

Meerwaarde 3D scan voor de bouw

Een renovatie als betekent normaal veel in het werk timmeren. Dat brengt niet alleen veel kosten en geregel met zich mee, maar omdat het in de binnenstad is, zijn er veel aanvullende problemen. Niet alleen is het zeer moeilijk aan- en afvoeren, er is ook nog eens geen ruimte voor opslag. Voor een afvalcontainer moet een vergunning aangevraagd worden en het plaatsen van een hijskraan is niet altijd mogelijk vanwege middeleeuwse kelders onder de straat.

Onze 3D scans en ons bouwkundige inzicht hielpen met het maken van een plan dat veel prefab inhield. Dat veranderde een potentieel nachtmerrie-project in een behapbaar traject. De positieve gevolgen voor de kosten, logistiek en overlast ter plekke waren enorm.

Heeft u ook een project in de binnenstad? Bel 073 200 11 70 om te horen hoe u kunt profiteren van 3D scan en onze bouwkundige ervaring. Zoekt u naar een goede prefab producent? Wij raden Mulders v.d. Leest Machinaal Maatwerk van harte aan. U kunt direct bellen met André Mulders op 06 40103766

Categorie
3D maatvoering bouw, 3D scanning
Tags
3D inmeten kozijnen, 3D inmeting, 3D scannen Brabant, Inmeten appartement, Laserscan renovatie