3D scan gebouw

3D SCAN GEBOUW: VOLLEDIGE CONTROLE VAN MAATVOERING

3D scanning van een gebouw is enorm waardevol als controlemiddel in complexere projecten, want accurate maatvoering is hét fundament van een goede uitvoering. In binnenstedelijke herbestemming, publieksgebouwen en luxe woningbouw helpt 3D scanning ervoor te zorgen dat uw bouwplannen wordt uitgevoerd binnen planning en budget.

Een high-end 3D laserscanning voor nauwkeurige controle van de uitvoering van uw gebouw.
Deze afbeelding is geen foto, maar is opgebouwd uit miljoenen meetpunten van het gebouw.

Wat is 3D laserscanning?

Een laserscanner is een apparaat dat met hoge snelheid metingen verricht door middel van laserstralen. De lasertechniek is hetzelfde als die van de traditionele total station, maar dan veel sneller en volledig automatisch. De modernste scanners meten meer dan 1.000.000 punten per seconde en leggen in enkele minuten alles in een cirkel van 360° vast.

High end 3D laserscanners maken een zeer realistisch beeld van de werkelijkheid. Het apparaat verricht niet alleen metingen, maar kan zelfs fotorealistische pointclouds maken door scans aan te vullen met HDR-fotografie. Op deze manier ontstaat snel een goed beeld van het object in zijn omgeving. De omgeving wordt hiermee omgezet in pixels, die samen een pointcloud op van miljoenen punten opleveren. In een scanviewer kan iedereen verder zelf metingen verrichten en details bekijken.

Het resultaat is een enorm gedetailleerde scan die een situatie scherper dan ooit vastlegt. 3D laserscanning biedt een de hoogste nauwkeurigheid en volledigheid – het is de beste controlemiddel om faalkosten uit te sluiten.

DE VOORDELEN VAN 3D METEN

3D meten met laserscanning is een nieuwe innovatieve techniek die de traditionele bouwwereld in rap tempo verovert. Er bestaan nog veel misverstanden over de voor- en nadelen, maar in de praktijk blijkt een deskundig uitgevoerde 3D scan in elk opzicht superieur aan traditioneel meten.

Iedereen kijkt direct naar de prijs van 3D scanning ten opzichte van handmatig meten, maar wat kost het wanneer het fout gaat? En wat is volledig overzicht waard? Een slimme opdrachtgever kijkt naar het bedrag onder de streep en dan is meten met 3D laserscanning bij complexe projecten al snel de goedkoopste oplossing.

  • Volledige- en foutloze opname in 3D
  • Grip op complexe vormen en grote gebieden
  • Snelle meting binnen een dag of dagdeel
  • Nulmeting, controlemeting of as-built documentatie
  • Complete meting voor iedere partij
  • Nooit meer terug voor een ‘vergeten’ maat

TOEPASSINGEN VAN 3D SCANNEN

Controle ruwbouw t.o.v. tekening

Een (meet)foutje maken in de uitvoering is menselijk. Het is echter een grotere fout daar niet op tijd achter te komen. Wanneer de ruwbouw afwijkt van de tekening passen prefab-elementen als kozijnen en staalwerk als snel niet meer. Wilt u daar op tijd achter komen, of het oplossen wanneer het element geplaatst wordt. De grootste onnodige kostenoverschrijdingen komen voort uit zulke situaties. Een snelle 3D laserscan vindt de fouten en maakt het mogelijk op tijd de juiste aanpassingen te doen.

Bouwplaatsinrichting op drukke locaties

Bouwen in een drukke omgeving betekent dat er vaak weinig ruimte is voor keten en containers. Ik ben van mening dat zo’n ding 1 keer neergezet moet worden en dan moet blijven staan tot het einde van het project. Een snelle simulatie in de pointcloud van de omgeving toont aan of alles stukken passen. Verder is direct duidelijk of een boom of lantaarnpaal in de weg staat voor de hijskraan.

Nulmeting voor schadeclaims

Bij binnenstedelijke herbestemming hangt altijd het gevaar van schadeclaims boven het hoofd. Zijn de schuren ontstaan tijdens de bouw, of zat ze er al jaren ervoor? Een high-end 3D laserscanning meet automatisch ook de omgeving van het project. Het is perfecte documentatie van de situatie en kan aantonen of schade al aanwezig was voorafgaand aan de bouw.

Past het wel

Een installatie of prefab element wordt ingemeten en ontworpen voor een bepaalde plek in het gebouw. Maar kan het wel op die plek komen, of vormt een deur of bocht onderweg een bottle-neck. Het slopen van delen van het gebouw, de kosten van extra kraanuren en de verspilde tijd kunnen makkelijk voorkomen worden met een simpele clash detection vooraf op de computer tussen de pointcloud en het te plaatsen object.

Precieze plaatsing staalbouw

Betonnen ruwbouw werkt met een precisie van centimeters, maar staalbouw is op de millimeter nauwkeurig – en staal is niet flexibel. Het plaatsen van een stalen constructie gaat vaak gepaard met veel slijpwerk en gevloek. Dat is niet nodig, want een simpele meting van de betonnen voeten en draadeindes in het werk kan de staalbouwer de exacte maten geven van de bevestigingspunten.

Kosten 3D scan gebouw

3D scanning gaat snel, maar het is een misvatting dat het inmeten met behulp van een 3D laserscanner goedkoper is dan traditioneel inmeten. Ook is het niet veel duurder. Inmeten op basis van 3D technologie kost in principe hetzelfde, of net iets meer dan een traditionele inmeting. Het biedt echter een groot aantal extra voordelen in het totale bouwproces.

Wanneer u hoge bouwkwaliteit verwacht en controle wilt houden over de kosten en planning, is 3D laserscanning de beste investering onder de streep. Bel direct 073 200 11 70 of vul het onderstaande aanvraagformulier in.

Klantreferentie

3D scan gebouw aanvragen

3D scan aanvragen

Vul het aanvraagformulier in, of bel mij direct op 073 200 11 70 voor meer informatie.

Bezig met versturen