Pointcloud voor BIM

POINTCLOUD VOOR 3D BIM PROJECTEN IN HERBESTEMMING

BIM draait om eén 3D model waarin de juiste informatie over maatvoering op het juiste moment beschikbaar is voor alle partijen die maatvoering nodig hebben. Een high-end pointcloud voor 3D BIM brengt de complete geometrie van uw project in kaart. Meten met pointclouds geeft de bestaande situatie exact weer en helpt grip te houden op potentiële risico’s en fouten.

De Leica P40 is een high-end 3D laserscanner die geschikt is voor het maken van een pointcloud voor BIM in bijvoorbeeld herbestemmingsprojecten.
Deze afbeelding is geen foto, maar is opgebouwd uit miljoenen meetpunten van het gebouw.

Waarom een pointcloud voor BIM?

Pointclouds zijn de perfecte basis voor samenwerken in BIM, omdat iedereen over dezelfde volledige meetdataset beschikt. Het voorkomt interpretatieverschillen van de bestaande situatie en clashes tussen het model en de werkelijke situatie kunnen worden uitgesloten. De beste pointclouds voor BIM worden gemaakt met een high-end terrestrial 3D laserscanner. Voorbeelden hiervan zijn de Z+F 5010c en de Leica P40, die ik beide inzet voor BIM-projecten.

 

Een laserscanner is een meetapparaat dat met hoge snelheid meet door middel van laserstralen. De lasertechniek is hetzelfde als die van de traditionele total station of builder, maar dan veel sneller en volledig automatisch. De beste high-end scanners meten meer dan 1.000.000 punten per seconde en leggen de bestaande situatie van uw project in korte tijd geometrisch perfect vast. Dit is de perfecte basis voor een hoogwaardig BIM-model.

DE VOORDELEN VAN POINTCLOUDS

Pointclouds uit high end 3D laserscanners geven een zeer realistisch beeld van de werkelijkheid. Het apparaat verricht niet alleen metingen, maar kan zelfs fotorealistische pointclouds maken door scans aan te vullen met HDR-fotografie. Op deze manier ontstaat snel een goed beeld van het object in zijn omgeving. De omgeving wordt hiermee omgezet in pixels, die samen een pointcloud op van miljoenen punten opleveren. In een scanviewer kan iedereen verder zelf metingen verrichten en details bekijken.

Het resultaat is een enorm gedetailleerde scan die een situatie scherper dan ooit vastlegt. 3D laserscanning biedt een de hoogste nauwkeurigheid en volledigheid – het is de beste controlemiddel om faalkosten uit te sluiten.

  • Perfecte 3D onderlegger voor herbestemming
  • Alle partijen werken met dezelfde meetdata
  • Geometrisch correcte weergave van werkelijkheid
  • Snelle meting binnen een dag of dagdeel
  • Nulmeting, controlemeting of as-built documentatie
  • Nooit meer terug voor een ‘vergeten’ maat

BIM TOEPASSINGEN POINTCLOUDS

Clash detection ruwbouw - tekening

Een (meet)foutje maken in de uitvoering is menselijk. Het is echter een grotere fout daar niet op tijd achter te komen. Wanneer de ruwbouw afwijkt van de tekening passen prefab-elementen als kozijnen en staalwerk als snel niet meer. Wilt u daar op tijd achter komen, of het oplossen wanneer het element geplaatst wordt. De grootste onnodige kostenoverschrijdingen komen voort uit zulke situaties. Een snelle 3D laserscan vindt de fouten en maakt het mogelijk op tijd de juiste aanpassingen te doen.

Volledige 3D scan i.p.v. total station meting

“Een total station meet bijna altijd nauwkeuriger” wordt vaak gezegd. Echter geldt wel dat individuele meetpunten gekozen worden door de operator of maatvoerder. Hij kijkt en kiest met zijn eigen ogen. Alles hangt dus af van zijn keuze en dat specifieke punt. Het voordeel aan pointclouds voor BIM is dat meerdere partijen gebruik maken van dezelfde maatvoering. Er treden dan zeer snel interpretatiefouten op wanneer de tekenaar het enkele meetpunt van de total statio moet interpreteren.

 

Het resultaat, of gemiddelde, van meerdere ‘slechtere’ meetpunten in de pointcloud is vaak waardevoller dan het resultaat van dat een specifieke punt van een total station. Voorbeeld: een grillige metselwerk kolom kan beter gemodelleerd worden op basis van een relatief minder accurate pointcloud dan vanuit enkele zeer nauwkeurige meetpunten die misschien wel per ongeluk op een scheve steen, of in een voeg, gekozen zijn.

Aansluiting prefab/bestaand situatie

Betonnen ruwbouw werkt met een precisie van centimeters, maar staalbouw is op de millimeter nauwkeurig – en staal is niet flexibel. Het plaatsen van een stalen constructie gaat vaak gepaard met veel slijpwerk en gevloek. Dat is niet nodig, want een simpele meting van de betonnen voeten en draadeindes in het werk kan de staalbouwer de exacte maten geven van de bevestigingspunten.

Nulmeting voor schadeclaims

Bij binnenstedelijke herbestemming hangt altijd het gevaar van schadeclaims boven het hoofd. Zijn de schuren ontstaan tijdens de bouw, of zat ze er al jaren ervoor? Een high-end 3D laserscanning meet automatisch ook de omgeving van het project. Het is perfecte documentatie van de situatie en kan aantonen of schade al aanwezig was voorafgaand aan de bouw.

Wat is een pointcloud?

De scanner meet alles wat je zelf zou kunnen zien als je met je hoofd in de scanner zou zitten en om je heen kijkt. Dit beeld wordt vastgelegd in een wolk van miljoenen meetpunten. De meetpunten zijn zeer exacte hoek- en afstandsmetingen vanuit de 3D laserscanner. De scanner meet echter nergens doorheen. Je moet de scanner dus vanuit meerdere plekken laten meten om een volledig beeld van het gebouw te krijgen.

Alle losse meetposities samengevoegd noemen we een geregistreerde pointcloud. Dit is het product waarmee u werkt in uw BIM-model. De pointcloud geeft de “as-built” situatie weer; de werkelijke situatie, die met een clash detection te vergelijken is met tekeningen. Op basis van de pointcloud kunnen we controleren of het ontwerp en de uitvoering overeenkomen. We sporen fouten zo vroegtijdig op en kunnen op tijd aanpassingen maken.

Een grote meerwaarde van laserscanning is de mogelijkheid om 3D viewers te maken. Uw project is zichtbaar vanaf kantoor en u kunt zelf maten meten in de viewers. 3D viewers zijn de afgelopen tijd in rap tempo steeds beter geworden, waardoor delen van het meet- en opnamewerk achterwege kunnen blijven. Ook hoeft u niet altijd alles meer te tekenen.

Kosten pointclouds voor BIM

3D scanning gaat snel, maar het is een misvatting dat het inmeten met behulp van een 3D laserscanner goedkoper is dan traditioneel inmeten. Ook is het niet veel duurder. Inmeten op basis van 3D technologie kost in principe hetzelfde, of net iets meer dan een traditionele inmeting. Het biedt echter een groot aantal extra voordelen in het totale bouwproces.

Wanneer u hoge bouwkwaliteit verwacht en controle wilt houden over de kosten en planning, is 3D laserscanning de beste investering onder de streep. Bel direct 073 53 23 543 of vul het onderstaande aanvraagformulier in.

Klantreferentie

Pointcloud aanvragen

Pointcloud aanvragen

Vul het aanvraagformulier in, of bel mij direct op 073 200 11 70 voor meer informatie.

Bezig met versturen