Centrale maatvoering bouw

Namens opdrachtgevers houden we vanuit het concept van centrale maatvoering controle over de juistheid van maatvoering in elke fase van het bouwproces.

Centrale maatvoering: fundament van het bouwproces

Centrale maatvoering is een nieuw concept in de bouw. Met centrale maatvoering wordt alle maatvoering voor iedereen uitgezet en gecontroleerd door 1 meetspecialist. Deze integrale aanpak helpt ervoor te zorgen dat uw bouwplannen worden uitgevoerd binnen planning en budget.

Wat is centrale maatvoering?

Iedereen heeft het over BIM en integraal samenwerken. In de praktijk meet iedereen zijn eigen werk en dat kan beter. Het concept van centrale maatvoering bedekt het hele ontwerp- en bouwproces van A t/m Z.  Dit wordt hét fundament van een goede uitvoering, omdat een succesvol BIM-resultaat begint met goed uitzetwerk en regelmatige checks. Een essentieel onderdeel is de controle tijdens de bouw. Dit idee is nieuw en wordt nog niet breed toegepast in de bouw.

Het idee is gebaseerd op het feit dat nieuwbouw tijdens de bouw bestaande-bouw wordt. Het zojuist nieuw ‘gebouwde’ wijkt uiteraard af van tekeningen. Tekeningen zijn slechts een schematische voorstellen van de werkelijkheid en bouwers kunnen nooit precies genoeg zijn in de uitvoering hiervan. Daarom is het slim om tussentijds op strategische momenten in het bouwproces te blijven meten en controleren of de situatie niet teveel afwijkt van tekening. Afwijkingen kunnen  gesignaleerd en nog op tijd aangepast worden.

3D scan herbestemming

Een maatvaste, geometrisch correcte onderlegger is het fundament voor een goed ontwerp bij herbestemming. Wanneer het ontwerp op de juiste maatvoering gebaseerd is, kunt u minder problemen verwachten tijdens de uitvoering. Prefab onderdelen passen beter en u kunt vooraf bepalen of bouwmaterialen getransporteerd het pand in getransporteerd kunnen worden. Verder

Nulmeting

Voorafgaand aan de start van de bouwfase kan een nulmeting een slimme keuze zijn. Bij binnenstedelijke herbestemming hangt altijd het gevaar van schadeclaims boven het hoofd. Zijn de scheuren ontstaan tijdens de bouw, of zat ze er al jaren ervoor? Een high-end 3D laserscanning meet automatisch ook de omgeving van het project. Het is perfecte documentatie van de situatie en kan aantonen of schade al aanwezig was voorafgaand aan de bouw.

3D scan bouwplaatsinrichting

Bouwen in een drukke omgeving betekent dat er vaak weinig ruimte is voor keten en containers. Ik ben van mening dat zo’n ding 1 keer neergezet moet worden en dan moet blijven staan tot het einde van het project. Een snelle simulatie in de pointcloud van de omgeving toont aan of alles stukken passen. Verder is direct duidelijk of een boom of lantaarnpaal in de weg staat voor de hijskraan.

3D scan steigerplan

Bij de herbestemming of renovatie van binnenstedelijke panden is het maken van een goed steigerplan vaak een uitdaging. De vorm van het bestaande pand, gemeentelijke regelgeving en de specifieke eisen van de verbouwing maken een goede basis een vereiste. Een 3D scan van de buitenzijde van het pand voor een steigerplan is snel te maken, als je weet wat je moet scannen. Met onze jarenlange ervaring in de bouw kunt u erop vertrouwen dat de snel een complete scan aanleveren met de juiste details erop.

3D scan tijdens de bouw

Een (meet)foutje maken in de uitvoering is menselijk. Het is echter een grotere fout daar niet op tijd achter te komen. Wanneer de ruwbouw afwijkt van de tekening passen prefab-elementen als kozijnen en staalwerk als snel niet meer. Wilt u daar op tijd achter komen, of het oplossen wanneer het element geplaatst wordt. De grootste onnodige kostenoverschrijdingen komen voort uit zulke situaties. Een snelle 3D laserscan vindt de fouten en maakt het mogelijk op tijd de juiste aanpassingen te doen.

3D scan prefab montage

Een installatie of prefab element wordt ingemeten en ontworpen voor een bepaalde plek in het gebouw. Maar kan het wel op die plek komen, of vormt een deur of bocht onderweg een bottle-neck? Het slopen van delen van het gebouw, de kosten van extra kraanuren en de verspilde tijd kunnen makkelijk voorkomen worden. Een simpele clash detection vooraf op de computer tussen de pointcloud en het te plaatsen object check of het allemaal wel past.

Voor prefab montage is het van belang dat maatvoering van de bestaande situatie conform een bepaalde nauwkeurigheid is. Betonnen ruwbouw werkt met een precisie van centimeters, maar staalbouw is op de millimeter nauwkeurig – en staal is niet flexibel. Het plaatsen van een stalen constructie gaat vaak gepaard met veel slijpwerk en gevloek. Dat is niet nodig, want een simpele meting van de betonnen voeten en draadeindes in het werk kan de staalbouwer de exacte maten geven van de bevestigingspunten.

3D scan NEN 2580

Wanneer u de BVO of VVO wilt weten voor de verhuur of verkoop van vastgoed, is een meting volgens NEN 2580 nodig. Hiervoor is een 3D scan snel gemaakt. Deze scan is geometrisch correct, maatvast en voorkomt in de praktijk meetfouten, schrijffouten en invoerfouten. Met onze automatiseringen is de pointcloud ook snel om te vormen tot de juiste tekening.

Resultaten centrale maatvoering

De meetdata is direct te gebruiken in de huidige workflow van alle partijen op de bouw. Pointclouds kunnen rechtstreeks als onderlegger gebruikt worden in vele tekenprogramma’s zoals bijvoorbeeld AutoCAD, REVIT, ArchiCAD, Vectorworks en Sketchup voor het opzetten van een 2D of 3D tekening of voor het verder opwerken van tekeningen. Dit zorgt voor een snelle adaptatie van de integrale meetmethodiek.

De pointcloud kan een deel van het tekenwerk overbodig maken, omdat de situatie zo duidelijk is dat het geen tekening behoeft. Tekenwerk kan hiermee eenvoudiger gefaseerd worden. De 3D pointcloud is geschikt voor het maken en controleren van 2D als 3D tekenwerk.

De pointcloud vormt direct een 3D model van meetpunten dat niet verkeerd geïnterpreteerd kan worden. U hebt het volledige gebouw en omgeving beschikbaar vanachter uw bureau met een online 3D viewer. De pointcloud is zo compleet u nooit meer terug hoeft voor een vergeten maat.

  • Met centrale verantwoordelijkheid is gecontroleerde maatvoering beschikbaar voor iedereen op het juiste moment in het bouwproces.
  • Het is goedkoper door gefaseerde aanpak van 3D inmeten, hergebruik van metingen en voorkomen van ‘dubbel’ meten.
  • Het is goedkoper door pas te gaan uittekenen als het nodig is. U kunt bv. visualisaties maken en gebruiken die goedkoper zijn dan 3D tekenen.
  • U vermindert faalkosten door het gebruik van dezelfde correcte maatvoering door alle partijen.

Wanneer u hoge bouwkwaliteit verwacht en controle wilt houden over de kosten en planning, is centrale maatvoering de beste investering onder de streep. Bel direct 073 200 11 70 of vul het onderstaande aanvraagformulier in.